Mmmm...tastes like strawberry 😉 pic.twitter.com/fy6S4uSkX8

— Bobby Lashley (@fightbobby) October 1, 2019